تالار زبانشناس

You didn't leave any poison

بعضی وقتا leave معنی باقی گذاشتن میده، که البته با معنای دیگه ش که ما بهتر میشناسیم یعنی همون رها کردن نزدیکه.
اینجا داره میگه: هیچ سمی برای من باقی نگذاشتی
یعنی میخواد خودش رو بکشه، و میگه کاش رومئو که قبل از اون با سم خودکشی کرده مقداری از سم رو باقی گذاشته بود که اون هم استفاده کنه.

5 Likes