تالار زبانشناس

Is going to موارد استفاده

چرا در زمان آینده درس در جمله
She is going to slip on a piece of ice…
از going to استفاده شده؟ مگه چیزیه که براش برنامه ریزی شده؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

2 Likes

سلام

3 Likes