تالار زبانشناس

Though چه معنی میده در جوجه اردک زشت

though mummy duck.یعنی چی؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

اگر چه

5 Likes

دوست عزیز چیزی که توی داستان نوشته شده Thought است به معنی فکرکرد(گذشته فعل Think)
چیزی که شما نوشتید یعنی اگرچه / ولی

14 Likes

دقت کنید میشه فکر کردن

3 Likes

سلام ،چون داستان به زمان گذشته روایت شده پس افعال آن هم مربوط به زمان گذشته می باشد .
Thoughtگذشتهthink است و چون جز افعال بی قاعده و به معنی فکر کردن

1 Likes