تالار زبانشناس

به جایه eatاز leave استفاده شده موضوع چیه

زمانی که میفهمه سم رو کامل خرده و چیزی باقی نزاشته چرا از leaveبه جایه eat استفاده کردن


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

Leave به معنی باقی گذاشتن هستش
you didnt leave any poison یعنی تو زهری باقی نزاشتی (همه رو خوردی)

4 Likes

چون رومئو هم قبل از اون سم خورده بوده و اینجا نمیخواد بگه سم نخوردی بلکه میخواد بگه برای من باقی نذاشتی. یه کم جملات قبلش سربسته س چون محتواش شاید بعضیارو اذیت کنه، اما رومئو سمی که خریده رو میخوره و بعد ژولیت بیدار میشه و میبینتش. این هم شاید کمک کنه:

4 Likes