تالار زبانشناس

ترجمه صحیح خط آخر جوجه اردک زشت چی میشه؟

سلام خط آخر بد ترجمه شده همه حیوانات جنگل تا آخر ان دورا دوست ماندند یعنی چه؟
میشه یکی دقیقتر معنیش رو بگه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام.

همه حیوانات دیگر آنها را که تا همیشه با هم دوست ماندند، در حال پرواز و دور شدن از آنجا تماشا کردند.

3 Likes

سلام
همونطور که دوست عزیز karim3 گفتن.من هم یه ترجمه لغت به لغت میکنم شاید کمک کننده باشه.

All the other animals watched as the
two swans flew away, friends forever
همه حیوانات دیگر تماشا کردند وقتی که دو قو پرواز کردند دوستهای ابدی(برای همیشه)

3 Likes

سلام… من اینطور ترجمه میکنم:
تمام حیواناتِ دیگر آن دو را، درحالیکه پرواز میکردند و برای همیشه دوست هم بودند، تماشا کردند.

3 Likes

این خیلی کامل تره برا ترجمه

2 Likes