معنی اشتباه کلمه در دیکشنری فارسی

Live on به معنی زندگی میکرد در داستان هست ولی در دیکشنری تمامی همه طولانی و خسته کننده معنی شده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 پسندیده

به fast dic & Google زیاد اعتماد کن.

4 پسندیده

سلام
Live on
یعنی به زندگی ادامه دادن.
Mummy duck lived on a farm
اردک مادر ادامه میداد به زندگیش در مزرعه.
Mummy duck lived in a farm
اردکمادر زندگی میکرد در یک مزرعه.
در برخی فعل های دوبخشی on به معنی ادامه دادن.
For example: go on , carry on

4 پسندیده

پس go on میشه ادامه بده یا بفرمایید?

2 پسندیده

سلام
من دیدم یه چند جاییکه معنی ادامه دادن میده اما تا حالا بفرمایید ندیدم.
Go ahead بفرمایید

2 پسندیده

کلمات زیادی هستند که معنیشون اشتباه اومده

1 پسندیده