تالار زبانشناس

تفاوتboughtباbuy

تفاوت کلمهboughtباbuyدر چیه و کجاها استفاده میشن هرکدوم


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 31- رزی برای شام به نزد دوستش می رود. » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

شکل گذشته ی فعل buy میشه bought , و همینطور شکل سوم یا past participle ش

8 Likes

ممنون از راهنماییتون

2 Likes