تالار زبانشناس

Become or be?

If you use your subconscious, you will become a golf master

سلام ایا در این عبارت به جای become میشه از be استفاده کرد؟

مثلا بگیم:

you will be a golf master …


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

2 Likes

Be به معنی بودن هست و become به معنی شدن. اگه از be استفاده کنید جمله معنی درستی نخواهد داشت و میشه تو استاد گلف خواهی بود در حالیکه ترجمه درستش میشه اگه تو از ضمیر ناخودآگاهت استفاده کنی، استاد گلف خواهی شد. پس بین be و become فرق هست.

2 Likes

مرسی از توضیحتون :tulip::tulip::tulip::tulip:

3 Likes