تالار زبانشناس

چرا still در جمله ...still another ترجمه نشده؟؟؟

سلام دوستان

Still another day the boy tried the same trick again.

چرا در جمله فوق still ترجمه نشده و هدف از آوردن آن در این جمله چیست؟؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

سلام
STILL MORE/ANOTHER/OTHER

used to emphasize that something increases more, there is more of something etc
برای تاکید کردن و افزایش چیزی استفاده میشه.
که وجود داره بیشتر از چیزی(یا بیشتر از یه بار اتفاق میفته)
Kevin grew still more depressed.
کوین افسردگیش بیشتر شده.
در داستان چوپان دروغگو هم داره دروغش افزایش پیدا میکنه یا بیشتر میشه.

روزهای دیگه پسر تلاش کرد که همون کلک رو بزنه.

4 Likes

ممنون جناب:pray::pray::pray:
لطف کردید.

4 Likes