تالار زبانشناس

بعد فعل گذشته باید فعل ساده بیاد؟

بعد فعل گذشته باید فعل ساده بیاد.؟

the witches said i was safe


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام لطفا دیکشنری لنگمن اضافه کنید.
Safe صفته دراین جمله
جادوگرها گفتند.من امن(در امان) هستم
Your money will be as safe as houses
پولت امن تر خواهد بود در خانه.
As…As
خودش نشانه صفت هست.

1 Likes

منظورم از was است نه safe.
بعد از the witches said I was safe.
یعنی نباید بگم.the witches said I am safe

1 Likes

سلام.نباید که هر دوتاش میشه نقل قول هستش یا میتونید عینن حرف طرف رو بگین یا استنباط خودتون رو

1 Likes