تالار زبانشناس

The witches said i was safe.چرا دو فعل گذشته پشت سر هم امده

چرا دو فعل گذشته پشت سر هم امده.پگه نباید بعد از فعل گذشته دومین فعل ساده میشه.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام لطفا دیکشنری لنگمن اضافه کنید.
Safe صفته دراین جمله
جادوگرها گفتند.من امن(در امان) هستم.

2 Likes