تالار زبانشناس

معنای just then

داستان جورج واژدها درجمله just then the dragon jomped out …
معنی شده درهمان لحظه .چه طوری؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

شما برنامه Bآموز را هم در کنار این برنامه استفاده کنید خیلی کمکتون میکنه، برای then اینو توضیح داده

3 Likes

ممنون .چه طوربایدنصب کنم؟

2 Likes

خواهش میکنم، از فروشگاه پلی

2 Likes

اوکی مرسییی عزیزم :v:

2 Likes