تالار زبانشناس

I'll be right there

معنی i’ll be right there را میشه بگین ممنون

1 Likes

من همون جا خواهم بود

4 Likes

خود I’ll be there یعنی اونجا خواهم بود یا همون میام اونجا. وقتی right رو اضافه میکنن اکثرا برای تاکید بیشتر هست. یعنی دقیقا همونجا خواهم بود یا میام دقیقا همونجا که گفتی

4 Likes