معنی دیگر این کلمه

commercial ایا میشه پیام بازرگانی هم معنی کرد؟

2 پسندیده

یه commercial break داریم،‌ که به پیام بازرگانی که وسط برنامه ی تصویری یا صوتی پخش بشه میگن اکثرا.
خود commercial میشه بازرگانی یا تجاری فقط.
break هم که یکی از معانیش یعنی وقفه و زمان استراحت و… و به خاطر وقفه ای که وسط برنامه میندازن برای پخش این آگهی ها اسم commercial break روشون گذاشتن

2 پسندیده