جمله اول متن

جمله اول متن
0.0 0

#1

با سلام
چرا در جمله اول به جای today was a very hot morning
از جمله today morning was very hot استفاده نشده
جریان رو متوجه نمیشم

======================
این تاپیک مربوط به درس «A Hot Day by Sunny» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۷»)


#2

اولا today morning در آمریکا زیاد کاربرد نداره. بیشتر میگن this morning

ثانیا هر دو جمله از لحاظ گرامری درسته ولی معانیشون تا حدی فرق داره

today was a very hot morning یعنی : امروز، صبح بسیار گرمی بود

today morning was very hot یعنی : امروز صبح ، بسیار گرم بود