تالار زبانشناس

جمله اول متن

با سلام
چرا در جمله اول به جای today was a very hot morning
از جمله today morning was very hot استفاده نشده
جریان رو متوجه نمیشم

======================
این تاپیک مربوط به درس «A Hot Day by Sunny» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۷»)

اولا today morning در آمریکا زیاد کاربرد نداره. بیشتر میگن this morning

ثانیا هر دو جمله از لحاظ گرامری درسته ولی معانیشون تا حدی فرق داره

today was a very hot morning یعنی : امروز، صبح بسیار گرمی بود

today morning was very hot یعنی : امروز صبح ، بسیار گرم بود