تالار زبانشناس

مشکل ترجمه در سه تا پاراگراف درداستان های بچگانه در داستان the story of quinine

مشکل ترجمه در سه تا پاراگراف درداستان های بچگانه در داستان the story of quinine
0

The tree is named after the Countess of chinchon from peru
معنای Countess of chinchon from Peru
2.It was first called quinine in 1820 by two French scientists, Mr p and Mr c,who made the first modern medicine from the bark
معنای first در این جمله و who
3.But natural quinine is now very important again because many kinds of malaria can’t be cured using modern drugs anymore
معنای using و کاربردش


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی کوئینین » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

1 Like

اینجا رو ببینین:

در اینجا who چیزی هست که بهش میگیم ضمیر موصولی یا relative pronoun، که برای وصل کردن دوتا جمله اومده. و «که» یا «کسی که» معنی میشه اکثرا. خانم و آقای فلانی، که اولین داروی مدرن. را از شاخه (گنه گنه) تهیه کردند. ضمایر موصولی رو توی تالار سرچ کنین کامل توضیح داده شدند.

.به اینا میگیم gerund phrase، یعنی یک فعل یا بیشتر داریم و یه جمله واره ی کوچیک دیگه در دنبالشون میاد که با ing شروع شده. اینجا دقت کنین بعد از can’t be cured جمله تموم شده و یه حمله ی جدید شروع شده که به جای فاعل، اولین کلمه ش ing دار هست. به جاش میتونسته بگه with the use of، ولی این فرمت با ing خیلی استفاده میشه.
معنیش هم اینجوری میشه
زیرا انواع زیادی از مالاریا را دیگر نمیتوان با استفاده از داورهای مدرن درمان کرد

مبحث gerund، یا فعل های ing دار و اینکه کجاها میان، و فعل دوم در جمله رو مطالعه کنین.

1 Like