تالار زبانشناس

معنی این عبارت چیه؟

معنی این عبارت چیه؟
0

He’d ever had


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Like

اینجا ever تا به حال معنی میشه
البته ترجمه اینطوری ش بهتره :point_down:
و سپس بدترین فکر ممکن به سرش زد-

4 Likes