تالار زبانشناس

معنی کلمه or در جمله چیست save money or stay home

معنی کلمه or در جمله چیست save money or stay home
0

این تاپیک مربوط به داستان« Story 2 - Dustin Wants to Take a Vacation » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Like

سلام
پول جمع کنه(پس انداز کنه) یا بمونه خونه
منظورش اینه که یا بمونه خونه یا پول پس انداز کنه بره فرانسه

2 Likes