تالار زبانشناس

کاربرد گذشته ی کاما

باسلام
در این درس با دو تاhadکه پشت هم میان مواجه میشویم
برای مثال
He’d had to go to meeting
اگر با گذشته ی کامل جمله را معنییش کنیم معنی نمیده واگر had toباید معنی کنیم در این صورت فعل goدچار نقص میشه چونp.pنشده
لطفا راهنمایی کنید


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 37- آدام تحت فشار قرار گرفته بود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

5 Likes

سلام
این همون have برای بیان گذشته کامل و شکل
P.p &p.s> have =had
شکل گذشته و پی پی have همون had
.جملتون هم به این شکله

He had had to go to meeting
If would
He would have had to go to meeting

5 Likes

سلام goچراgone نشده…

1 Likes

سلام چون اینجا از had برای یه منظور دیکه استفاده شده.
She had gone to a meeting
اون به یک ملاقات رفته بوده.
She had had to go to a meeting
اون مجبور بوده که به ملاقات (قرار) بره
و اگه منظورتون go دومه که بار زمان رو دوشه had دومه

3 Likes