تالار زبانشناس

درس رومئو و ژولیت.کاربرد کلمهhere

معنی here در اینجا، بفرمایید ،هست؟
Here is a special drink
در چه مواقعی در جمله میشه بکار برد؟
این جمله فاعلش کدومه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

Here
یعنی اینجا

معنی عبارت هست

اینجایک نوشیدنی ویژه هست

9 Likes

سلام
وقتیی در حال پیشکش کردن یا دادن یک چیزی به دیگرانی میگی here
Here are the books
بفرمایید اینهم کتابات.
خوب این یه انیمیشنه مشخصه کی فاعلِ. لورانس

11 Likes