تالار زبانشناس

چرا give up بصورت گذشته نیامده؟

در عبارت hinking about his family and future son helped him not give upبا توجه به جمله آیا نباید give up به شکل gave up باشد؟


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

Infinitive ب صورت ساده میاد ولی ایتجا چرا قبلش to نیومده ، نمیدونم.

4 Likes

سلام دوست عزیز خوش اومدین.
وقتی دوتا فعل توی جمله پشت سر هم میان، فعل اول زمان جمله رو میگیره و فعل دوم میتونه infintive باشه یا مصدر با to و بعضی وقتا بدون to، یا میتونه به شکل ing باشه.
اگر با to باشه، شکل رسمی و گرامری منفی کردنش میشه not to.
اینجا هم helped داریم و فعل بعدش یعنی give up باید مصدر میومده که اومده. ,ولی چون منفی بوده میشده not to give up و to دیگه حذف شده برای خلاصه شدنش که اگر حذف
نمیشد هم درست بود

8 Likes