تالار زبانشناس

Have been waking up

این ساختار برای چه زمانیه دقیقا؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 30- جیمز شنبه ها زود از خواب بیدار می شود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

سلام
جمله حال کامل استمراریه.برای بیان کاری که از گذشته تا به حال استمرار داشته شاید هر روز یا هر هفته .

4 Likes