تالار زبانشناس

About (also)

also چه نوع کلمه ای هست …چرا گاهی قبل فعل میاد گاهی بعد فعل؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 16- جنی شغل جدید می خواهد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

Also در زبان انگلیسی Noun به معنای هم چنین است و در موارد رسمی تر به کار میره ،معمولا قبل از فعل اصلی میاد و در صورتی ک be(am, is, are, was, were) فعل اصلی باشه بعد از فعل میاد

8 Likes

تا جایی که میدونم در نوشته های رسمی از also استفاده نمیشه. به جای اون میتونید از عبارات زیر استفاده کنید.
Furthermore
In addition
Moreover
Aditionally

5 Likes

حتی نسبت به too و as well؟

2 Likes

as well
رسمی تره.
too
بیشتر محاوره ای هست.
هر دو در اخر جمله استفاده میشن.

2 Likes

میشه منبعی معرفی کنید من بخونم در این مورد؟

2 Likes