تالار زبانشناس

و کلمه ی undressed


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دبیرستان ابرقهرمان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

3 Likes

سلام
Undress فعل هست به معنی لباس کندن. در آوردن
Undressedهم فعل هم صفت در آوردن لباس.
Dress لباس (اسم) و ب‌عنوان فعل یعنی پوشیدن
I,m undressed من لباس تنم نیست (لخت…)

8 Likes