تالار زبانشناس

معنای speculate

من بالاخره نفهمیدم معنای speculate میشه اندیشیدن، احتکار کردن، قمار کردن؟؟!!
همه این واژه ها خیلی متفاوتن!
لطفا معنای دقیقش رو بگید

1 Likes

سلام و خوش آمد به شما :cherry_blossom:
وقتی یک کلمه معناهای مختلف داره یعنی با توجه به متن ممکنه یک معنای متفاوت داشته باشه
برای کلمات معنای دقیق نمیشه تعریف کرد

3 Likes