تالار زبانشناس

معنی این جمله چی میشه ،من فقط آخرش فهمیدم ک میشه وقت گذروندن

There’ll be you and Mr Dinosaur there to keep him company.


این تاپیک مربوط به درس« گروه بازی » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

2 Likes

اونجا تو و آقای دایناسور همراهش (کنارش) خواهید بود.
Keep company یعنی کنار کسی بودن، همراهش بودن

4 Likes

معنی وقت گذراندن هم میده

2 Likes

نه به این صورت
Company معنی مصاحبت و همراهی میده
Keep company هم به همین شکل، همراه کسی بودن، مصاحبت داشتن با کسی

4 Likes