تالار زبانشناس

چرا تو پاراگف دوم strang اومده مگه این بهت معنی قوی بودن نمیشه یعنی هم میشه قوی هم میشه عجیب؟؟؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

سلام و خوش آمد به شما :cherry_blossom:
اینجا میگه: that’s strange یعنی این عجیبه
فکر کنم با کلمه strong به معنی قوی، اشتباهش گرفتین.

3 Likes

اها ممنونم بله اشتباه گرفته بودم

2 Likes