تالار زبانشناس

معنی جملات داخل پرانتز

میشه این کلماتی ک توی پرانتز هست رو معنی کنید
since you are such a sweet & such a kind girl (deserve to go must of all)

(sure enough)

her old dress was (turned into)cloth of gold

he (led her into )the hall


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

سلام

تو مثل یه شیرینی و مثل یه دختر مهربان ( بیشترازهمه
قطعا سزاوار رفتنی)

تبدیل شد(کرد)

راهنمایی(هدایت)کرد اون رو به داخل

مطمئنآ کافی…

3 Likes