تالار زبانشناس

کاربرد ضمایر موصولی

آیا اینجا ضمایر موصولی حذف شده است چون در معنی کلمه (که)به کار رفته است؟

they say they don’t like each other.


این تاپیک مربوط به درس« هیاهوی بسیار برای هیچ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes