تالار زبانشناس

معنی پاراگراف آخر را متوجه نشدم

درک پاراگراف آخر هم از نظر گرامر و هم معنی برای من دسوار بود


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

All the other animals watched as the two swans flew away, friends forever.

سلام
گرامر رو که بیخیال…

اما معنا:
باقی حیوانات پرواز کردن اون دوتا قو رو تماشا کردند

friends forever

این هم یعنی: دوستای همیشگی، یا برای همیشه دوست باقی ماندند

2 Likes