تالار زبانشناس

Celebrate معنی کلمه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

سلام
Celebrate جشن گرفتن.
میتونید از دیکشنری های زبانشناس استفاده کنید.

4 Likes