تالار زبانشناس

در این جمله چرا ofبه کار رفته؟

It is the ghost of Hamlet’s father!
چرا در این جمله ofبه کار رفته


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

سلام دوست عزیز.
of خیلی وقتا مثل کسره ی فارسی عمل میکنه. میخوایم نشون بدیم روح متعلق به چه کسی هست.
روحِ پدر هملت.
برای مضاف و مضاف الیه خیلی وقتا از of استفاده میشه.
the importance of family
اهمیتِ خانواده

6 Likes