تالار زبانشناس

چرا جمله رو اینطوری نوشته

This is our headmaster ,Mr kent’s, office

معنی دقیقش چیه
مفنی و جمله با هم فرق دارن


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دبیرستان ابرقهرمان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

3 Likes

این دفتر مدیر مدرسه ما اقای kent هستش

4 Likes

زیر جمله هم همین معنی رو نوشته

,This is our headmaster office ,Mr kent

نباید اینطوری می بود؟ :face_with_raised_eyebrow:

3 Likes

نه درست نیست
This is my teacher Mr.Kazemi
این معلم من اقای کاظمی هست
This is my teacher Mr.Kazemi’s office
این دفتر معلم من اقای کاظمی هست

3 Likes

This is our headmaster’s office ،Mr Kent
این دفتر مدیر مدرسه ماست اقای کنت
در این جا دفتر رو به کسی دیگه معرفی میکنه

4 Likes

ممنون :pray:t2: :pray:t2:

2 Likes

مستر کنت‌ تو گیومه اومده یعنی یک توضیحیه‌ برای اسم ماقبلش‌ ، که این اسم داخل‌ گیومه‌ ، توضیح اضافه است و می تونه حذف بشه ، پس باید در جای مناسب خودش بیاد

2 Likes

توی فارسی هم داریم مثلا:
این دفتر مدیر مدرسه ما،بابای دوست من ،رضا
،آقای اکبری هست!

2 Likes