تالار زبانشناس

Cambridge university had to close down ,( close down )یعنی چی؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی اسحاق نیوتون » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

بسته شدن و توقف فعالیت به صورت موقت یا دائمی

5 Likes