تالار زبانشناس

استفاده از got

Taz has gotten help from John. They have saved Danelle.

در جمله بالابه جای gotten می‌شود شکل سوم help را آورد و بدونgot جمله را نوشت؟ چون گوت به ظاهر کاربرد و جایگاهی ندارد


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال کامل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

2 Likes

Taz has done a thing
تاز یه کاری انجام داده است(در گذشته که اثرش تا الان مونده)
Taz has gotten a thing
تاز یک چیزی گرفته است (در گذشته // )
Taz has gotten help تاز کمک گرفته است
بعضی وقت ها gotten رو got هم میگن
ساختار این جملات
Present perfect هست

Taz has helped تاز کمک کرده است

3 Likes