تالار زبانشناس

If I may definition

Hi
What is the meaning of if I may ?
In this sentence
If i may tell you.


این تاپیک مربوط به « کامبیز بدترین تراپیست خود را مقالات می کند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی با کامبیز » : « مکالمه و سرگرمی »

3 Likes

Maybe :

اگر ممکن است به شما بگویم…

6 Likes

یه جمله ی مودبانه ست و به معنی اگه اجازه داشته باشم یا اگه اجازه بدین هست همونطور که @mariya-qu عزیز گفت

7 Likes