تالار زبانشناس

Of her own

Of her ownچرا اومده وقتي معني شده دوتا دختر پرندعا و مغرور داشته

She had2bossy &proud daughter of her own


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

سلام…
Of her own یعنی مال خودش، برای خودش
که اینجا در معنی نیومده و نیازی هم به اومدنش نیست.
اینطور میشه گفت: او خودش هم دو دختر مغرور و پر ادعا داشت

5 Likes