تالار زبانشناس

Where her parents went after they got married in 1818

معنی went after رو میشه بگید؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فلورانس نایتینگل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

4 Likes

محلی که والدینش بعد از ازدواج در سال ۱۸۱۸ رفتند…

6 Likes

سلام
جایی که والدینش رفتند(ترک کردند) بعد ازدواج اشان(آنها) در ۱۸۱۸

5 Likes

در واقع where دوتا جمله رو بهم وصل کرده

3 Likes

جایی که والدینش رفتند بعد از ازدواجشان در 1818

1 Likes