تالار زبانشناس

ارزیابی پکیج انگلیسی با لوسی

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از پکیج « انگلیسی با لوسی » نرم افزار «زبانشناس» است.
توضیح مختصری از این دوره:
یادگیری زبان انگلیسی با ویدئوهای آموزشی لوسی
سطح: 4

1 Likes

I love that , it’s fantastic method

1 Likes