تالار زبانشناس

نقش in change

and got 10 dollars back in change.
چه معنی ای داره؟ برا چی اوردتش؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی غذای بوبا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « غذای بوبا - درسنامه اصلی »

3 Likes

یعنی بقیه پولش رو که ده دلاره گرفت.

5 Likes

پس اون پول خورد معنی کدوم کلمه است؟

واژه‌ی change یعنی پول خرد

3 Likes