تالار زبانشناس

Self studying

منبع مناسب واسه ایلتس میخواستم! اگر شما دارین میشه کمکم کنین!

5 Likes

سطح شما چی هست؟ که مناسب به سطحتون منابع رو معرفی کنم و اینکه ایا دنبال پارتتر هستید؟

2 Likes

منم برای ایلتس میخونم. تقریبا آماده امتحانم. جنرال یا اکادمیک؟

2 Likes