تالار زبانشناس

كاربرد as در جمله

كلمه as در جمله
Wached as the two sawn flew away
به چه معناست و چه ساختارى دارد؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام
در این جمله معنی وقتی یا وقتی که
When he went
As he went

3 Likes