تالار زبانشناس

طرز نوشتن get در گذشته سوالی چطوریه؟

تو درس غذای بوبا یجا got هست یجا get جفتشم گذشته تنها فرقش این بود که got گذشته ساده بود ولی get گذشته سوالی میخواستم بدونم همه ی کلمه هایی که گذشته سوالی میشن اینجوریه

3 Likes

بله در جملات سئوالی و منفی فعل شکل اصلی به خودش رو میگیره

5 Likes

یعنی همه ی کلمات اینجورین

3 Likes

بله
اینجا رو یه نگاه بکنین

4 Likes

I went home at 4p.m
When did I go home?
I went home at 4 p.m
Did I went home at 3 p.m
No I did not go home at 3 p.m
I went home at 4 p.m

3 Likes