تالار زبانشناس

درس «فرار از دست تمساح جانی»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس فرار از دست تمساح جانی ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «فرار از دست تمساح» مراجعه بفرمایید.

1 Likes