تالار زبانشناس

معنی home from the war؟

چرا تازه از جنگ به خانه برگشته معنی شده


این تاپیک مربوط به درس« هیاهوی بسیار برای هیچ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
لطفا به این تاپیک یه نگاهی بکنید.

3 Likes