تالار زبانشناس

منظور از whiff تو این جمله چیست?

If your mother gets a whiff of you, we’re both in trouble. منظورش از whiff بو هست? چون تو فیلم دختر کوچولو تو سطل زباله قایم شده بود.

1 Likes

همونطور که خودتون میگید اسم هستش و میشه بو
یا smell
اگه مادرت بوی تو رو بفهمه هردومون تو دردسر میوفتیم.

3 Likes