تالار زبانشناس

Hang outدر جمله

تو جمله پایین کدوم یکی از معنیاشو میده؟
if i‘m hanging out whit dan ,I might say ,hey dan you now I…

1 Likes

به طور کلی Hang out نتنها در جملا مختلف بلکه در موقعیت های مختلف هم معانی متفاوتی دارد.
يکی از معنی ها که در اینجا هم همین معنی را می دهد : بیرون رفتن و خوش گذراندن با دیگران است . وقتی شما با دوستانتان بیرون می روید یا حتی کافیشاپ می رید و با هم صحبت می کنید در واقع شما hang out انجام دادید. اینجا هم همین معنا را می دهد منظور گوینده این است که : « اگر من با Dan بیرون برم و خوش بگذرونم و وقت بگذرونم ممکنه بگم … »

5 Likes