تالار زبانشناس

چه معنی میده در این جمله؟؟؟ that's why

That’s why, he drove to the nearest bike store

2 Likes

سلام… That’s why یعنی به این خاطر یا به این دلیل.
جمله میگه: به این خاطر (دلیلش اینه)، او به نزدیکترین دوچرخه فروشی رفت.
که خب حتما دلیلش در جمله ی قبلیش گفته شده.

بعنوان مثال:

  • She want to go aboard, that’s why she is learning English
4 Likes