تالار زبانشناس

عدم وجود year در پاراگراف مربوطه

سلام

در متن زیر
من بجای کلمه winter که در متن است year را بطور واضح میشنوم
who went to live with her grandma that winter,

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی درخت بدخلق» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

منم year شنیدم.منظورش زمستون اون ساله:-D

1 Likes