تالار زبانشناس

ترجمه عبارت زیر درسته?

Nailed it. این عبارت تو یه بازی گفته میشه. ترجمش میشه زدیش? Nail اینجا چه معنی میده?

2 Likes

اصطلاحه. یعنی زدی تو خال، ترکوندی، خیلی خوب عمل کردی و شبیه به این

8 Likes